poniedziałek, 22 grudnia 2014

Gnolpowie - bezgłowi kowale

Tym razem sięgam głębiej w trzewia Rasariusza. Wybrałem pochodzenie magiczne i wyszło mi prawdziwe dziwadło. Rasariusz został wzbogacony o generator nazw, stąd "gnolpowie" oraz indeks siły ogólny z rasariusza, oraz dedykowany dla Poszukiwaczy Przygód. Do zmian należy również, ta zasadnicza, za pomocą której będziemy musieli wybrać skalę zmian tzn. "pochodzenie", gdzie wybierając człowieka cechy morfologiczne nie ulegną zmianie, jedynie społeczne. Pochodzenie naturalne daje nam nikłe zmiany, nienaturalne średnie, magiczne, inny świat oraz boska interwencja silne. Nie chce szokować, zatem dla słabych nerwów wybierajcie człowieka bądź naturalne zmiany.

Adres generatora online w zakładce "do pobrania".

Zapraszam do lektury, poznajcie gnolpów.

czwartek, 18 grudnia 2014

Olfanci - ludzie słonie.

Cześć, chciałem wam zaprezentować możliwości tworzonego przeze mnie Rasariusza. Jest to jedna z trzech zaplanowanych ras, która znajdzie się w podręczniku. Finałem zaś, stworzę za pomocą “Generatora Królestwa”, królestwo w którym osadzę stworzone rasy. Będzie to swoiste dopełnienie informacji oraz pokaz możliwości współgrania obu narzędzi. W trakcie pisania Rasariusza, jednocześnie piszę mechanikę, “Poszukiwacze Przygód" (obecnie w wesji jednak kostkowej k6) w wygenerowanej i opisanej rasie będzie to widoczne w poszczególnych punktach. Życzę dobrej zabawy oraz jeśli spodobają się wam olfanci, być może wykorzystacie ich w swoich sesjach. Grafika jest mojego ołówka, uczę się i proszę o wyrozumiałość.czwartek, 20 listopada 2014

Pierwszy test Rasariusza - Majalowie

Rasariusz to narzędzie do generowania rasy za pomocą rzutów k6. Działa na zasadzie kalejdoskopu, potrząśnij i zobacz co Ci wyjdzie, jeśli ładnie to zachwycamy się, jeśli nie za bardzo to trzęsiemy jeszcze raz. Proste? Proste. Generacje rasy podzieliłem na cztery etapy. Pierwszy to aspekt morfologii, czyli szeroko pojętej budowy stworzenia, rozmnażania i pochodzenia. Drugim etapem jest aspekt społeczny tj, charakter, ulubiona broń, umiejętności. Trzecim jest budownictwo jakie znamionuje daną rasę. Czwartym i ostatnim określenie atrybutów rasowych na podstawie poprzednich wyborów. Nie pozostaje mi nic innego jak przedstawić wam pierwszą rasę jaką wygenerowałem, są to bagienne olbrzymy o nazwie Majalaowie.

piątek, 14 listopada 2014

Poszukiwacze przygód

Podczas gdy Bitewne Pola są maglowane przez "korektę", postanowiłem w wolnej chwili zająć się Poszukiwaczami Przygód.

Tak będzie wyglądał obraz cech - umiejętności - profesji dostępnych dla graczy oraz każdej innej istoty. Taki a nie inny dobór cech wymusił na mnie "Rasariusz" który w fazie projektowej jest na ukończeniu i który czeka w kolejce na swoją wielką chwilę.wtorek, 4 listopada 2014

Co dalej?

Bitewne pola są już teoretycznie gotowe, czekam na korektę oraz okładkę i nasuwa się pytanie, co dalej? Kulminacyjnym momentem mojej twórczości ma być setting "Czarny kryształ" zbudowany na bazie narzędzi jakie staram się z lepszym bądź gorszym skutkiem od ponad roku tworzę. Liczę, że po napisaniu CK odejdę na zasłużoną emeryturę twórcy i zajmę się z dawna już odkładanym programowaniem bądź rysowaniem, co ostatnio coraz bardziej mnie nachodzi.
Wiem, że mój warsztat twórczy poprawił się dość znacznie od momentu napisania mojego pierwszego hertbrejkera, tu ukłon do społeczności RPGM/MGF, której to zawdzięczam.

I tak:
- mam wstępnie opracowany projekt o nazwie "Rasariusz" - generator ras
- mam wstępnie opracowany projekt o nazwie "Poszukiwacze przygód" - mechanika RPG
- mam wstępnie opracowany projekt o nazwie "Wilki morskie" - morza i oceany, bitwy i nawigacja.
- mam wstępnie opracowany projekt o nazwie "Czarny kryształ" - setting.

poniedziałek, 3 listopada 2014

Bitewne pola - fabuła

Myślę, że temat mechaniki oraz niuansów mapy mam już za sobą. Teraz przyszedł czas na fabułę. To, że upchnąłem ją na jednej stronie A4 świadczy o niej dobrze, czy źle? Zasadniczo miałem poważne obawy związane właśnie z wątkiem fabularnym, toż to planszówka przecież. Fabuła to wspólne snucie opowieści, jak jednak snuć opowieść jeśli w głowie gracza, w BP nazywanego lordem, rządzi niepodzielnie strategia oraz kolejne cele na mapie? 
Otóż uwidziałem sobie, że jeśli kto zagra w BP będzie miał dwie drogi do zwycięstwa. Pierwsza z nich, najbardziej oczywista to pokonanie innych graczy. Druga, to rozplanowana na osiem etapów opowieść w której gracze staną do wspólnej rywalizacji o koronę, pozbawionego władcy królestwa.wtorek, 28 października 2014

Bitewne pola - testy

Chciałem podzielić się z wami informacjami o nowo powstającej grze pt. "Bitewne pola". Otóż, jest to planszówka dla 2-4 graczy, biorący udział w rozgrywce wcielą się w role zwaśnionych lordów rywalizujących ze sobą o wpływy w królestwie, po śmierci władcy. Każdy będzie miał do dyspozycji zamek, dwa forty oraz początkową liczbę poddanych. Zwycięstwo można zapewnić sobie dwójnasób, albo zwiększając liczbę poddanych do określonego poziomu, albo poprzez dominacje na polach bitew oraz zdobycie zamków przeciwnika. W grę zostanie wpleciona linia fabularna, której zwroty akcji mocno urozmaicą rozgrywkę i sprawią, że gra stanie się dużo ciekawsza.


piątek, 24 października 2014

Królestwa not dead

Minęło dość sporo czasu od momentu w którym opublikowałem Królestwa oraz dodatek do nich Generator Królestwa, całość można pobrać z menu pobierania tego bloga (gry i narzędzia).
Miałem odciąć się już od tworzenia gier i zająć bardziej intratną częścią życia, lecz głowa znów pełna pomysłów i tylko czasu brakuje aby to wszystko ogarnąć, spisać i przedstawić.sobota, 21 czerwca 2014

Królestwa z dodatkiem "Generator Królestwa"
Z okazji Dnia Darmowych Gier Fabularnych, którego użyłem jako mobilizatora i przysłowiowego "kopa w zadek" mam przyjemność opublikować grę Królestwa wzbogaconą o dodatek pt. "Generator Królestwa". O ile w "podstawce" mogliście zbudować wielobarwną powiązaną relacjami historię pomiędzy biorącymi udział w zabawie graczami-królestwami. Zarysować sytuacje polityczną, ekonomiczną, społeczną i militarną każdego dominium. O tyle za pomocą dodatku będziecie w stanie stworzyć niemal kompletny setting (niemal, gdyż robię już miejsce na kolejny dodatek - związany z rasami). Znajdą się tu takie informacje jak: panujący ustrój, podział administracyjny, charakter poddanych, prawa, tradycje, rody, organizacje, religia, wojsko, generator herbu, wsi, miasta oraz wiele wiele innych, ciekawych elementów. Zatem dopełniamy informacji o królestwie, urealniamy je oraz przygotowujemy gotowe miejsce do przeniesienia w nie drużyny z dowolnego systemu generic fantasy. Zatem twórzcie nowe światy, napełniajcie je życiem i niech Królestwa będą z wami.


Zapraszam do zapoznania się z całością materiału, tych którzy już czytali i grali w Królestwa zapraszam od razy na stronę 18-tą.
Całość projektu powstała na forum MGF z wydatną pomocą jego użytkowników.

wtorek, 17 czerwca 2014

Próg wejścia w larp

Zdecydowałem się popełnić tę krótką notkę z uwagi na moją wczorajszą oraz dzisiejszą, poranną rozmowę z forumowiczami MGF. Od razu zaznaczam, że jestem w tym temacie laikiem, znaczy nie mam wiedzy praktycznej, jeno wysługuje się teorią. Można się zapytać, po co gadasz jak się nie znasz? Ano gadam z uwagi na fakt, że chciałbym (w przyszłości) wziąć udział w takim larpie, czuję jednak pewną barierę wejścia.

Zaczynając od dość pragmatycznych spraw jak czas i miejsce, trzeba go znaleźć, trzeba dojechać. Ok, to nie są realne przeszkody dla osób niepracujących, nie mających dzieci. Jeśli zaś wykonujesz pracę, trzeba wziąć urlop. Ok, można larpy organizować w weekendy, zatem teoretycznie argument odpada. Tak się dzieje tylko w teorii bo jeśli pracujesz i masz dzieciaki to weekendy są tym czasem w którym możesz tak naprawdę poświęcić im czas. Wziąć dziecko? Teoretycznie można, ale nie ma wtedy mowy o bieganiu, podchodach, przemieszczaniu się bo co z tym dzieckiem zrobię? Można grać "stacjonarnie" staniemy się stałym elementem gry innych? Jeśli tylko epizodyczne to zależy czy chce się grać, czy stać. Chociaż druga opcja również może być ciekawa, jeśli takich stacjonarnych osób będzie więcej.

piątek, 13 czerwca 2014

Królestwa zapowiedź dodatku oraz uzupełnienie

Mie­siąc temu opu­bli­ko­wa­łem grę “Kró­le­stwa”, która wzięła udział w kon­kur­sie RNI3. Choć zaszczyt­nego miej­sca nie zajęła, prace nad pro­jek­tem kon­ty­nu­owa­łem, efek­tem czego powstaje doda­tek do pro­jektu o nazwie „Gene­ra­tor kró­le­stwa”. Za jego pomocą będziemy w sta­nie ubrać w tzw. mię­sko fabu­larne dość surowo obec­nie wyglą­da­jące obrazy kró­lestw. W dodatku znajdą się takie ele­menty jak cha­rak­ter miesz­kań­ców, rela­cje wzglę­dem obcych, forma spra­wo­wa­nia wła­dzy, panu­jący ustrój, reli­gia, podej­ście do magii, nie­wol­nic­twa, czy cho­ciażby takie infor­ma­cje jak podział admi­ni­stra­cyjny, ukształ­to­wa­nie terenu i wiele innych. O ile gra w Kró­le­stwa pozwala nam uzy­skać ogólny obraz kra­iny zasie­dlo­nej przez miesz­kań­ców [liczba gra­czy] kró­lestw, wraz z zary­sem poli­tyki, eko­nomi, woj­sko­wo­ści oraz boga­tej wie­lo­wąt­ko­wej histo­rii, o tyle Gene­ra­tor kró­le­stwa będzie swo­istym dopeł­nie­niem obrazu pozo­sta­wia­ją­cym w cało­ści nie­wiele luk. Tak stwo­rzone domi­nia, połą­czone wza­jemną histo­rią, śmiało będzie można nazwać settingiem.
Poni­żej przed­sta­wiam tury: pierw­szą oraz piątą (każda tura ma 10 lat fabu­lar­nych) z przy­kładu w pod­ręcz­niku wraz z opi­saną histo­rią.
Wer­sja na RNI3 była okro­jona o tę histo­rię z uwagi na kon­kur­sowy limit zna­ków. Nie jest ona pisana dla dwóch kró­lestw osobno i sztucz­nie łączona zda­rze­niami. Ta histo­ria łączy się nie­mal każ­dym ele­men­tem. Oczy­wi­ście efekt będzie tym sil­niej­szy, im wię­cej gra­czy weź­mie udział w zabawie.


poniedziałek, 2 czerwca 2014

Kufel Karczmarza - konkurs na scenariusz

Dwa tygodnie temu, na polterze wystartował konkurs na najlepszy scenariusz. Zasad jest kilka, limit znaków 18k, scenario nigdy wcześniej nie publikowane oraz tematyka - akcja musi zahaczać o karczmę.

Podjąłem wyzwanie i zeskrobałem już swój scenariusz o nazwie "Dawne legendy". Pochwalę się jak tylko wyślę do Karczmarza. Limit twórczości ograniczający pisarzy do trzech scenariuszy daje mi jeszcze dwa sloty, zamierzam z nich skorzystać. Zobaczymy jednak jak to wyjdzie z czasem, wszak ten nie jest gumowy.

Drugą stroną medalu jest odsunięcie na jakiś czas prac nad Generatorem Królestw oraz Królestwami - Gra planszowa. Nie oszukujmy się jednak, nagroda jest warta tego starania zatem do dzieła Pani i Panowie. Zachęcam do wzięcia udziału oraz podjęcia rękawicy.

Oto bezpośrednie linki do tematów:

Strona konkursu
FAQ
Regulamin


niedziela, 1 czerwca 2014

Kreator Krain by Onslo - premiera

Cześć, promocja zakończona, teraz czas wypuścić gotowy projekt. Autorem tego majstersztyku jest Onslo, choć pomagało mu kilka osób z MGF. Panie i Panowie, oddaję głos Onslo.


niedziela, 25 maja 2014

Kreator Krain by Onslo

Cześć, mam przyjemność podzielić się z wami informacją. Mój kolega z MGF czyli forum na którym tworzymy dopełnia ostatnich formalności w swoim projekcie. Oddaje mu głos:

Uszanowanko. Po raz kolejny Onslo z tej strony. Premiera Kreatora Krain już za tydzień i aby ostudzić wszelkim zainteresowanym oczekiwanie, chciałbym wam zaprezentować nową okładkę i zaprezentować kilka stron z podręcznika.


środa, 14 maja 2014

Królestwa na YT

Cześć,
postanowiłem pójść w zupełnie innym kierunku i oprócz zrobienia reklamy zaprezentować również całość podręcznika w formie filmu na YouTube. Idea była jedna, dotarcie do jak największej liczby odbiorców oraz rozpropagowanie nowatorskiej formy (tak mi się wydaje) grania w daną grę za pośrednictwem YT.

Zobaczcie jak to wyszło: Link na YT

poniedziałek, 5 maja 2014

Mini gra planszowa - Skoczek

Chciałem wam zaprezentować mini grę planszową, mojego autorstwa, której czas stworzenia niknie w pomrokach dziejów, a która może być ciekawą alternatywą dla tych co szukają czegoś nowego.
Skoczek w założeniu był dedykowany dzieciom, chociaż dorośli również w niego grali i czerpali niemałą przyjemność. Gra posiada banalne zasady ujęte w dziesięć krótkich punktów. Aby zagrać należy wydrukować planszę, posiadać conajmniej jedną kostkę sześciościenną oraz zestaw pionków bądź innych elementów (ziarna,groszki,pestki) które mogą je z powodzeniem zastąpić. Rozstawiamy na planszy pionki graczy, pionki zwane ślimakami na które gracze będą polować oraz pionki zjadaczy, które polują na graczy.
Wygra ten który po zjedzeniu ostatniej żabki będzie miał ich najwięcej.

Gra jest dostępna jest spod menu "Do pobrania"

środa, 30 kwietnia 2014

Królestwa ukończone

Mam przyjemność ogłosić, że jest to oficjalny koniec prac nad Królestwami, które oddaję wam do użytku. Pierwsze kroki w projekcie postawiłem w październiku ubiegłego roku, kiedy zawiesiłem tworzenie innej gry pt. Tysiąc plemion. Projekt parokrotnie ewoluował, czasem z szybkością kilku zmian w ciągu tygodnia. Za co z tego miejsca przepraszam wszystkich interesujących się i wspierających mnie w procesie tworzenia. Sam bym się irytował, gdyby zasady które przeczytałem i skomentowałem, za dwa dni byłyby zastąpione innymi. Szybszymi i prostszymi, ale zawsze innymi. Królestwa miały być i są narzędziem do tworzenia settingów. Ich podstawowym zadaniem było stworzenie wielowymiarowej historii królestw, państw i nacji (1 tura to 10 lat), spójnej i zbudowanej o relacje. Od lat mierziło mnie tworzenie historii jednego państwa, by potem pisać osobną dla drugiego i ewentualnie w jakiś sposób je łączyć. Stało się to możliwe dzięki Królestwom, gdyż nie jest to tylko narzędzie, ale również gra, podczas której tworzymy historie swojego państwa. Oprócz tego założenia, po zakończeniu gry dostaniemy do ręki kolejne ważne informacje, takie jak: sytuacja polityczna, siła armii, poziom zabudowy infrastruktury, liczbę mieszkańców, niewolników (jeśli są) oraz ilość wyjątkowych osób, zwanych tu specjalistami.

środa, 2 kwietnia 2014

Zamknięcie zgłoszeń na RNI3

Wczoraj tj. 2014-04-01 zamknęły się bramy konkursu Rzutu na Inicjatywę 3. Udział w niej weźmie sześć produktów, gier o różnej tematyce wśród których znajdują się również Królestwa. Mamy zatem Ghost Riders czyli piekielny wyścig w którym zwycięzca opuści piekło a jego grzechy zostaną mu odpuszczone. Gra powstaje na forum MGF, znam twórcę i szanuję, zatem również kibicuję. Gra zakłada szybką akcje, takie piekielne fast & furious.

czwartek, 27 marca 2014

Spóźnione o evencie na ZjAvie oraz samej grze.

Trochę byłem oderwany od rzeczywistości ostatnimi czasy, wiązanie końca z końcem w codzienności  nie przynosi zbyt wielu chwil w których mógłbym zająć się Królestwami, nie mówiąc już o innych systemach.

Nawiązując do ZjAvy, w Królestwa zagrano, podobało się, ale zgłoszono również uwagi i zastrzeżenia co do samej rozgrywki. Największą bolączką okazało się przyswojenie zasad. Rozegranie jednej tury to czas kilkunastu minut dla czterech osób. To jest czas pierwszego od zetknięcia się z moją grą do przyswojenia informacji w stopniu pozwalającym zagrać. Wraz z upływem tur ten czas malał, zatrzymał się na 10 min/turę. Pozostałe uwagi co do kosztów niektórych działań, zostały wzięte pod uwagę i jeśli były rozsądne znalazły swe miejsce w podręczniku. Na chwilę obecną gra w wersji podstawowej jest już niemal zamknięta. Czekam na ostateczną korektę i będę publikował.

wtorek, 11 lutego 2014

Królestwa na ZjAvie

Tak się stało, że Królestwa, bo tak nazywa się moja autorka będą prezentowane na tegorocznej ZjAvie. Z racji faktu, że będzie to pierwsza sesja otwarta, czyli poza forum na którym tworzę, przygotowałem pięć wydrukowanych podręczników dla graczy oraz jeden dla Sidsona (prowadzącego).

poniedziałek, 10 lutego 2014

Generator NPC

Po pierwsze to witam wszystkich w nowym roku AD 2014.
Minęło trochę czasu od ostatniego wpisu, zapewniam jednak, że nie był to czas stracony, można śmiało powiedzieć o nim kairos a nie chronos. Owocem tak długiej nieobecności była praca nad autorką, którą pod dość ciekawych perturbacjach wkrótce będę gotowy wam przedstawić. Póki co jednak na żer rzucam generator NPC zbudowany w Excelu.