czwartek, 27 marca 2014

Spóźnione o evencie na ZjAvie oraz samej grze.

Trochę byłem oderwany od rzeczywistości ostatnimi czasy, wiązanie końca z końcem w codzienności  nie przynosi zbyt wielu chwil w których mógłbym zająć się Królestwami, nie mówiąc już o innych systemach.

Nawiązując do ZjAvy, w Królestwa zagrano, podobało się, ale zgłoszono również uwagi i zastrzeżenia co do samej rozgrywki. Największą bolączką okazało się przyswojenie zasad. Rozegranie jednej tury to czas kilkunastu minut dla czterech osób. To jest czas pierwszego od zetknięcia się z moją grą do przyswojenia informacji w stopniu pozwalającym zagrać. Wraz z upływem tur ten czas malał, zatrzymał się na 10 min/turę. Pozostałe uwagi co do kosztów niektórych działań, zostały wzięte pod uwagę i jeśli były rozsądne znalazły swe miejsce w podręczniku. Na chwilę obecną gra w wersji podstawowej jest już niemal zamknięta. Czekam na ostateczną korektę i będę publikował.